Diskgolf

 

Diskgolf spilles som vanlig golf, men med disker og kurver. Det regnes som et registrert kast hver gang disken kastes. Målet er å treffe kurven på så få kast som mulig. Spilleren som har lavest antall kast etter at en runde er spilt, vinner.


Sikkerheten er viktig!

Aldri kast disken om det er fare for å treffe andre personer. Vær obs på omgivelsene dine til enhver tid slik at du unngår dette. 

 

Tee kast/Første kast

Hvert «hull» starter med et kast fra tee. Etter utkast fra tee er det den spilleren som har disken sin lengst unna kurven som skal kaste neste kast. 

 

Lie/Andre kastet

Neste kast er fra der disken landet. Marker plassen med en mindre disk (markør) eller la disken bli liggende om du har en annen disk du kan bruke på neste kast. Skulle disken bli hengende fast i et tre og ikke faller ned igjen av seg selv, starter neste kast rett under der disken havnet.


Rekkefølge på spillerne

I neste runde skal spilleren som er lengst unna kurven kaste først, dette følger man helt til alle har kastet i kurven. Spilleren med færrest kast på forrige hull er førstemann til å kaste på neste hull, dette systemet følger man resten av rundene.

 

Treffe kurven

Det siste kastet ved et «hull» skal ligge oppi kurven eller henge fast i kjettingen for å bli godkjent.
Om disken lander oppå kurven er ikke kastet godkjent.