Som medlem av Hamar Frisbee Club får du dette:

Trening

På vinterstid samles vi innendørs en til  to ganger i uka. Hvor vi setter opp en liten puttekonkurranse og øver på putting.

Sosialt 

På sommeren har vi  sosial/ trenings kvelder en gang i måneden, hvor vi gir hverandre tips og triks ute i Ankerskogen eller på Børstad. Serveres gratis enkel grillmat og drikke.

Bagtag

Er en tag med nr fra 1 – 100 som du kan spille om på ukesgolf, eller mot andre på fritiden. Det er om å gjøre å prøve å få lavest mulig tall.

Klubbtur

En gang i året finner vi en lokasjon ved en annen bane. Dette kan være en dagstur eller med overnatting. Klubben sponser deler av turen.

Klubbtøy

Mulighet til å kjøpe klubbtøy med HFC logo på tegu-sport.no (eller gå i butikken som ligger her på Hamar.)