Børstad Amateur Open

Børstad Amateur Open


Tid


Sted

Vis kart

Vi ønsker alle glade velkommen til første amatør turnering på Børstad, Hamar. Turneringen er PDGA-sanksjonert (C-Tier).

VIKTIG:
For å kunne delta i Børstad Amateur Open kan du ikke ha høyere rating enn hva hver klasse tillater. Dette gjelder også allerede påmeldte spillere!

Går du over en gitt ratingbegrensing tidligere enn to uker før turneringsstart, må du bytte klasse. Det vil si;
MA4 maks rating 850
FA4 maks rating 725

Går du over maksratingen på 900 (MA3) eller 775 (FA3) tidligere enn to uker før turneringsstart, kan du ikke delta i turneringen. Du vil da få påmeldingsavgiften refundert.

Enhver spiller er selv ansvarlig for å ha kontroll på dette. Gi oss beskjed så fort som mulig ([email redacted]) hvis du mistenker at ratingen din vil gå over ratingbegrensningen.

PÅMELDING:
Fase 1 vil starte 20.04 klokka 20. Det vil første uken være påmelding til et visst antall plasser i MA4(<850), FA4(<725),MJ18 og MJ15. Den 27.04 klokka 20 åpner da fase 2 for resterende av de åpne plassene.

AVMELDING:
Påmeldingsavgiften refunderes i sin helhet (minus PayPal-gebyrer) inntil én uke før turneringsstart. Deretter er det ingen refundering av påmeldingsavgiften med unntak ved dokumentasjon av sykdom.

BANEN:
Det planlegges å bruke layouten slik den er.

SPILLERPAKKE:


ANNEN VIKTIG INFORMASJON:
Alle spillere som deltar må være aktivt medlem av en norsk klubb tilknyttet NAIF (med unntak av utenlandske spillere).

Du må ikke være PDGA-medlem for å delta. Vi vil allikevel oppfordre deg til bli medlem av PDGA. Er dette din første turnering, så anbefaler vi at du melder deg på i MA4/FA4-klassen.

Vi følger PDGA sitt regelverk. Hver enkelt spiller er selv ansvarlig for å sette seg inn i det gjeldende regelverket.

Refund policy

Hamar Frisbee Club is responsible for all refunds/cancellations.


Administratorer